Welkom

Let op: Sinds 1 april 2020 is het ’s ochtends tot 11.00 uur betaald parkeren in de directe omgeving van de praktijk.(zone 30201)

Onze praktijk is geopend voor tandheelkundige behandelingen, tenzij:

• je symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥ 38°C) vertoont;
• je hooikoortsklachten anders zijn dan normaal;
• je corona hebt of korter dan 14 dagen geleden hebt gehad;
• je gezinsleden/huisgenoten corona hebben of korter dan 14 dagen geleden hebben gehad;
• je in thuisisolatie bent;
• je korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt risicogebied voor corona bent geweest;
• je een chronische afwijking of aandoening hebt, waardoor je afweer verlaagd is. (Denk hierbij aan chronische    hartaandoeningen, -afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en    longen, verminderde weerstand door medicatie voor auto-immuunziekten, bij chemotherapie en/of bestraling);
• je in een instelling of verpleeghuis woonachtig bent.

Wanneer je een afspraak met ons hebt neem dan het volgende in acht:
• Kom precies op tijd, niet te vroeg, maar ook niet te laat.
• Kom alléén naar je afspraak, indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• In de wachtruimte is een mondkapje gewenst en proberen we met elkaar zo goed mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Onze toiletruimte is principe gesloten voor bezoekers.
• Was voordat je naar de praktijk komt thuis je handen.
• Poets voordat je naar de praktijk komt thuis je tanden.
• Ga voordat je naar de praktijk komt thuis naar de wc.

Hoe verloopt de afspraak verder:

• Bij het betreden van de behandelkamer vragen je handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken je    daarna je gezicht en zaken zoals tassen, kleding en mobiele telefoons niet meer aan te raken.
• Voor de behandelingen zullen we je 1 minuut laten spoelen met 1 % waterstofperoxide.