Welkom

Onze praktijk is geopend voor tandheelkundige behandelingen, tenzij:

• je klachten hebt die kunnen wijzen op corona (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid/kortademigheid, plotseling verlies van reuk en/of smaak, verhoging (tot 38°C) of koorts (vanaf 38°C);
• je hooikoorts- of luchtwegklachten anders zijn dan normaal;
• je corona hebt of korter dan 14 dagen geleden hebt gehad;
• je gezinsleden/huisgenoten corona hebben of korter dan 14 dagen geleden hebben gehad;
• je in thuisisolatie bent;
• je korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt risicogebied voor corona bent geweest;

Wanneer je een afspraak met ons hebt neem dan het volgende in acht:
• Kom op tijd.
• Kom alléén naar je afspraak, indien noodzakelijk mag een ouder of begeleider meekomen.
• In de wachtruimte is een mondkapje gewenst wanneer er meerdere mensen aanwezig zijn.

Onze toiletruimte is principe gesloten voor bezoekers.
• Was voordat je naar de praktijk komt thuis je handen.
• Poets voordat je naar de praktijk komt thuis je tanden.
• Ga voordat je naar de praktijk komt thuis naar de wc.

Hoe verloopt de afspraak verder:

• Bij het betreden van de behandelkamer vragen je handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken je daarna je gezicht en zaken zoals tassen, kleding en mobiele telefoons niet meer aan te raken.
• Voor de behandelingen zullen we je 1 minuut laten spoelen met 1 % waterstofperoxide.