Privacyverklaring/Toestemming – Tandheelkundige Praktijk Jos Pennartz – Utrecht

Privacyverklaring/Toestemming

Privacyverklaring
Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen en wij zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met de gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze website, wij voor je zorgaanbieder waarnemen, een voormalige patiënt bent, ingeschreven bent omdat je patiënt wil worden of wilde worden.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Geboorte datum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Tandheelkundige- en gezondheidsgegevens 
 • De naam van je zorgverzekeraar
 • Eventueel de naam van je andere zorgverleners
 • Tijdstip van je afspraken
 • Betalingsgegevens
 • Overige informatie door jou verstrekt in het kader van tandarts/patiëntrelatie.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een patiëntendossier om je bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van je medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken je persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Toestemming voor de verwerking
Wij mogen niet zomaar je persoonsgegevens verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. Voordat je bij ons in behandeling komt vragen wij je toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. Je kunt je toestemming op elk moment weer intrekken. Indien je niet akkoord gaat, of je toestemming intrekt, kunnen we je niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.

Klik hier voor ons toestemmingsformulier gegevensverwerking.
Klik hier voor ons toestemmingsformulier voor het overdragen van je patiëntendossier.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder je toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Betaling
Wij gebruiken je gegevens om jou of je verzekeraar een factuur te sturen voor de behandeling. In de meeste gevallen gebeurt dit via het factoringbedrijf  Infomedics. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Zorgverzekeraar
Indien je verzekerd bent, wisselen wij je persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van een verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

Bezoek website
Wanneer je onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

Bewaartermijnen
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Voor het bewaren van je medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van je persoonsgegevens, of wij vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op jouw persoonsgegevens betrekking heeft en voor jou mogelijk een hoog risico inhoudt op je rechten en vrijheden, dan brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.

Uw rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons verzoeken om je gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien je toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. Je kunt Je verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen via info@tandartspraktijkpennartz.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 030- 2720120. Wij streven ernaar om binnen 15 werkdagen op je verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kun je hiervoor contact met Magda Smorenburg 030-2720120 / info@tandartspraktijkpennartz.nl