Klachten – Tandheelkundige Praktijk Jos Pennartz – Utrecht

Klachten

Uw mening telt

Wij horen graag hoe je je bezoek aan onze praktijk hebt ervaren. Je reactie is heel waardevol. Zo kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wil je je suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Je kunt dan een schriftelijke klacht indienen.. In de meeste gevallen zal daarna een gesprek verhelderend zijn. Als je behoefte hebt aan een derde, neutrale partij, dan kun je je klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als je er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt je klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of je klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kun je terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kun je stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.